Lm bạn

Lm bạn 3

Chng ta l bạn ch thn.

Chỉ v thế, chng ta khng biết, khng hiểu nhau lắm.

Chng ta thn nhau tới mức ta tưởng ho rằng ta viết bất cứ g bạn phải đọc ngay, bạn đ đọc ngay.

Chng ta thn nhau tới mức ta tưởng ho rằng bạn viết bất cứ g về bất cứ đề ti no, ở bất cứ thời điểm v trong bất cứ hon cảnh no trong đời bạn, ta chưa đọc m đ hiểu rồi : thi m, khổ lắm, ni mi !

Tư duy hnh thức, biện chứng or not, khc tư duy "duy vật biện chứng" chỉ thế thi. Một nỗi đau lm người, của mọi người.

Nhiều khi ta thm kht điều ny : bạn lun lun coi ta như một kẻ xa lạ, chẳng đng thương nhưng cũng chẳng c l do để ght. Đ cũng l một hnh thi của tnh ngưởi, c thể l hnh thi cao đẹp nhất, ngy nay. Đin thật ! Đểu thật !

D sao, với ta, bạn vẫn l bạn, dễ thương, đng tin cậy trong hnh động, d mi mi l kẻ xa lạ.

Trừ khi

Nhưng thế, ngy nay, cn ho hơn mọi chuyện ho ở đời

2012-04-18