Làm bạn – 4

Được âu yếm làm bạn với một con người đang nổi cơn sáng tác là một niềm vui, một may mắn hiếm ở đời.

Tội nghiệp cho ai không biết yêu nó.

Có thể có một điều đáng tội nghiệp hơn ?

Hè hè…

2012-06-25