LamBan

 

Làm bạn

 

Để làm bạn với người đời, ta không cần nó đồng ư với ta về mọi chuyện, nhất là trong lĩnh vực lư trí, t́nh cảm. Không như thế, ta sẽ chết trong cô đơn. Hoặc phủ nhận chính ḿnh, điều ta chưa bao giờ làm được. Ta chỉ cần yêu một điều ǵ ở người đó thôi. Và người đó, đối xử với ta, chưa hề có điều ǵ ta không thể chấp nhận được.

Tuy vậy, khi quá sợ cô đơn, khi quá thèm yêu, ta cũng có thể chấp nhận quá nhiều điều không nên chấp nhận.

Làm bạn với đời khốn nạn thế đấy. Làm người, có lúc đểu thế đấy.

Hè hè…

2009-05-26