LamChi

 

Lm chi ?

Tức lm chi ?

Buồn lm chi ?

Khao kht g ?

Vi năm gi thoảng

Tro tn tri sng, gi, biển

Cn lại g ?

Cht tnh

Nhưng ở ai ai ?

 

h h

2010-12-01