LamChinhTri

 

Làm chính trị

 

Thuở thanh niên, ta thích làm chính trị trong nghĩa này : làm với vai u thịt bắp và hai bàn tay xương thịt của ta.

V́, học trường Tây, ta không có khả năng làm bất cứ ǵ với miệng lưỡi Ziao Chỉ của ta.

V́ ta ít nhiều tin lời của người khác. Ít hơn nhiều : ta đă lỡ đọc Marx, ta chỉ thực sự tin người khác khi hành động của họ đi đôi với lời nói. Cuối cùng, điều ấy đă cứu ta.

Nay ta đă già, sắp bye bye tất cả. Ta vẫn thèm tán chính trị. Thân xác ta ngày càng bất lực, hư đốn. Chỉ c̣n cái lưỡi không xương và một bộ óc ngày càng lu mờ trong khói thuốc lá và rượu đỏ.

Đành vậy. Biết đâu cũng truyền lại được cho ai đó chút t́nh người, chút giá trị, chút niềm tin ?

C̣n nước c̣n tát.

2011-02-24