Lm đn ng

Bnh thường, thằng đn ng thời bnh, khc với đn b, ở tuổi 30, vẫn l con nt.

Đến tuổi 40, khi đ nếm sơ sơ mi đời, đ qu muộn.

D sao cũng phải gnh trọn trch nhiệm với đời v với mnh về hnh động của mnh ở thuở ngu ngơ. Gi trị đch thực của từng người ở đ.

2013-09-27