LamHocTroTrongLinhVucNhanVan

 

Làm học tṛ trong lĩnh vực nhân văn

Làm học tṛ giỏi của thầy giỏi, chắc chắn sẽ không tồi, chưa chắc sẽ đi xa. C̣n tuỳ thuộc bản lĩnh cá nhân. Dù sao cũng đáng làm.

Làm học tṛ giỏi của quá nhiều thầy dở, có thể lừng danh một khắc thời trang.

Làm học tṛ dở của thầy giỏi hay dở, miễn sao quốc tế, có thể thành danh ở Ziao Chỉ quận Âu Á hôm nay, ít nhất trên media Ziao Chỉ quận Âu Á.

Nói cho sướng miệng, dễ quá hè ! Làm sao biết được thầy nào giỏi, thầy nào dở ?

Th́ chỉ cần xem thầy ấy có khả năng giúp ta làm người cho ra người hay không trong ngôn ngữ Việt ngày nay. Điều ấy, không tên tuổi quốc tế hay Ziao Chỉ nào bảo lănh được. Chỉ tự ta và người đời quyết định thôi. Người đời, như ta, tự do và thèm nhân cách, chí ít khi nó mở một quyển sách và đọc : đó là chuyện mất thời giờ, chẳng lợi lộc ǵ khi quyển sách ấy nhân văn. Hè hè…

2010-08-21