Làm người hôm nay

Người bảo ta : thế giới đă toàn cầu hoá, phải biết tư duy phù hợp với sự thật khách quan đó, phải biết thay đổi cách tiếp cận, hiểu biết, suy luận, cảm nhận khi đánh giá những sự kiện xảy ra trên thế giới ngày nay. Phải biết cuốn lưỡi bẩy ṿng trước khi phát ngôn.

Ta vốn dâm tục, yêu thực (v́ thế yêu cả Marx lẫn Sartre), thậm chí yêu sự thật như yêu đàn bà, từ lâu rồi ngán ngẩm những sự thật h́nh thức, dù là duy lư hay biện chứng, duy tâm hay duy vật.

Ta bèn thử nghe theo lời dạy bảo của những nhà tư tưởng của sự thật toàn cầu hoá, tiếp cận t́nh h́nh Palestine mấy tuần qua xuyên qua hệ thống thông tin thống trị nước PhuLăngXa và những tuyên bố của Chính phủ PhuLăngXa.

Ta sững sờ.

Ta yêu và thù tận xương tủy văn hoá PhuLăngXa và văn hoá Ziao Chỉ v́ chúng đă nhào nặn ra con quái vật gọi là ta, khiến ta, suốt đời, yêu và hận chính ḿnh. Không phải v́ Freud hay Sartre hay những vị e tutti quanti đâu nhé. Những nỗi đau thật đâu cần thành văn (được ai đó coi như đáng đăng) mới thật ! Hè hè.

Dù sao, đó đă là hai quê hương của ta, ta chẳng thể không chấp nhận, khách quan mà, hè hè.

Ta cố gắng tiếp cận, suy luận, đánh giá những sự kiện vừa xảy ra ở Palestine trong tinh thần đổi mới tư duy cho phù hợp với thế giới toàn cầu hoá.

Kinh thật.

Ta sẽ không bao giờ chấp nhận cả một dân tộc bi hành hạ như vậy bấy nhiêu năm mà chính giới PhuLăngXa hay Việt Nam, hai quê hương của ta, không hề lên tiếng bảo vệ.

Chính v́ ta tự thấy ḿnh là người Pháp gốc Việt. Đau quá, nhục quá !

2018-05-31