Làm người nghệ thuật

Một khi ta đạt được một tŕnh độ kiến thức nào đó trong một lĩnh vực hiểu biết nào đó, ta có thể tiếp tục đường đời của ta trong hai hướng sau, đều trân quư :

1/ Truyền lại cho tha nhân kiến thức ít nhiều giá trị của ta. Dạy học.

Tôi quư mến. Đời nay, phải là kẻ yêu nhân loại kiểu văn minh thời Khai Minh, thế kỷ 18 PhuLăngXa, mới dấn thân làm thày giáo.

Bản thân tôi, nếu tin nổi kiến thức của tôi có giá trị, tôi cũng muốn thèm một chức giáo viên.

2/ Dựa vào những kiến thức ta đă học được để làm người hôm nay, không chỉ làm người có lư theo chuẩn đương thời, rất có thể sai, c̣n đ̣i làm người có t́nh, làm người nghệ thuật.

Hỡi ơi, điều ấy không "khoa học" tí nào, chẳng ai dạy ai được. Hè hè.

2014-02-16