LamNguoiZCTrongThoiDaiToanCauHoa

 

Làm người Ziao Chỉ trong thời đại "toàn cầu hoá"

 

Chỉ khi nào ta thẳng thắn thừa nhận và thẳng thừng xác nhận ta vốn xuất thân Ziao Chỉ th́ ta mới khá được.

Điều ấy có ǵ nhục ? Sau 10 thế kỷ đô hộ và đồng hoá của Thiên Triều, ta vẫn c̣n đây mà ! Đâu có nhờ những ông quan lại kiểu Tàu cảm nhận và suy luận bằng tiếng Hán ! Với Pháp cũng vậy.

Điều đó có vài điều đáng tự hào.

Chẳng có ǵ, ngoài chính ta, cấm ta vươn lên ngang tầm thời đại. Trong chuyện này, ta có điều vô cùng thuận lợi : thiếu ḿnh, ta có khả năng tiếp thu điều hay của mọi người và, không đành mất ḿnh, ta có khả năng phê phán tất cả, trong mọi lĩnh vực của tư duy và nghệ thuật.

2010-10-11