LamNguoiZiaoChi-01

 

Làm người Ziao Chỉ - 1

 

Từ lâu, tôi đă mất gốc Ziao Chỉ. Từ khi tôi bước chân vào nhà trường Hồng Bàng, rồi Albert Sarraut.

Tuy vậy, khi viết văn Ziao Chỉ, tôi là người Ziao Chỉ mà, tôi vẫn rất Ziao Chỉ, một cách trung thực.

Ăn đ̣n là phải, hè hè...

Thôi, đành vậy. Mong có ngày con người Ziao Chỉ ở tôi khá hơn kiến thức tôi học được ở trường và của người đời.

2008-12-21