LamTho

 

Lm thơ

 

Viết thơ tặng nhau v lm thơ cho nhau khc nhau một trời một vực.

Sẽ c ngy người ta biết lm thơ v nhau ?

H h

2011-04-08