LamTongThongMyDaDen

Làm Tổng thống Mỷ da đen

Barack Obama, con của một người trí thức da đen xứ Kenya và một đàn bà trí thức da trắng Mỹ, đă trở thành tổng thống Mỹ.

Chỉ ở Mỹ mới có thể có chuyện tày trời như thế. Đó là vinh dự mà, cho tới nay, chỉ có Mỹ có thôi. Riêng ở điểm này, Mỹ xứng đáng làm ngọn cờ tiên phong của nhân loại.

Mỗi người, dù tài ba tới mấy, mỗi ngày cũng chỉ có 24 giờ để tiếp cận thế giới, tư duy và hành động thôi. Duy vật đấy, hè hè…

Mỗi ngày, trên thế giới, có hàng tỷ người hành động. Làm sao biết được họ làm ǵ và v́ sao ? Để mà hành-động một cách có ư thức như một con người ?

Sau khi nhậm chức, Obama đă chỉ định khoảng 7000 người vào những cơ quan chính quyền. Đọc tự truyện của chàng, chàng quen thân chưa tới vài chục người. Chàng sẽ phải nh́n thế giới, con người xuyên qua lăng kính của 7000 người kia. Và sẽ phải hành-động trong bối cảnh ấy. Lại "duy vật biện chứng" ! Sẽ c̣n ǵ của người thanh niên đă viết "Những giấc mơ của bố tôi" tồn tại trong hành-động của thủ lĩnh siêu cường quốc duy nhất của đời nay ? Và v́ sao ?

Câu hỏi văn học đích thực. Thú vị và bổ ích hơn tán gẫu và ẩu đả về những lư thuyết hiện đại và hậu hiện đại về "căn cước" của con người.

Để xem sao.

2009-07-12