LanhDamDeTanTam

 

Lănh đạm để tận tâm

 

Tâm hồn càng lănh đạm bao nhiêu, thời gian càng chậm càng thừa bấy nhiêu. Lănh đạm không nhất thiết là lạnh nhạt, vô tâm, vô t́nh. Có thể rất ấm áp, thậm chí sôi nổi. Hè hè...

Chính sự lănh đạm khiến ta bớt bận tâm đối với trăm thứ quan trọng linh tinh ở đời. Hết bận tâm rồi mới có thể tận tâm cho những chuyện đáng quan tâm.

 

2008-03-06