LapNgon

 

Lập ngôn

 

Thế gian chờ được lập ngôn,

Và mi đến với đời chẳng qua để nói.[1]

Chính v́ thế, ngoài ngôn ngữ thơ của F. Cheng, c̣n biết bao ngôn ngữ thơ khác : nếu không như thế, thơ F. Cheng không thành ngôn được.

Mỗi thế hệ, mỗi cuộc đời phải lập ngôn của chính ḿnh, khiến vườn thơ không chỉ trơ trơ vài bông hồng đơn độc mà trùng trùng điệp điệp hoa cỏ lạ. Cho tới ngày thế giới lặng tan trong cơi vô ngôn.

2009-09-02[1] thơ tiếng Pháp của  F. Cheng, Chân Phương dịch, http://amvc.free.fr/Damvc/ChanPhuong/GioiThieu/DocThoFrancoisCheng.htm