LeNhe

L nh

B con khng được l nh một t với mẹ, cn g tuổi thơ ?

Ở tuổi thanh nin, ta khng biết l nh, chẳng bao giờ lm thơ tnh.

Lăn vo độ chn muồi, ta l nh v rượu.

Hm nay, ta l nh v cơ thể v l tr đ bo mn nghị lực của ta ?

Nếu vậy, đnh vậy.

Miễn sao đừng bao giờ l nh v đn b. Tội nghiệp người ta ! H h

2011-06-25