LeSeigneurDesAnneaux

 

Le Seigneur des Anneaux, thượng đế khốn nạn của đời nay

Giữa những cơn băo tài chính "khó hiểu", d́m đời biết bao nhiêu người xuống bùn, buồn t́nh xem lại phim kiếm hiệp Tây U Le Seigneur des Anneaux.

Thích và buồn.

Đây là một thế giới ảo, ai mà chẳng biết ? Nhưng, chí ít, trong thế giới ảo này, rất Tây U – chỉ nghe hiệu lệnh của Aragorn với "hommes de l'Ouest" (những con người Tây Âu) trong trận đánh cuối cùng, tôi cũng bật cười – th́ một vài giá trị của nhân cách vẫn được vinh danh và chiến thắng.

Trong khi đó, đời sống hàng ngày của chính ta dường như nằm trong một thế giới ảo không thua, nhưng không c̣n một chút giá trị nhân cách nào tồn tại được, chỉ c̣n tiền với tiền, tỷ lệ lăi, thế thôi. Chỉ c̣n chủ của tiền và đầy tớ của tiền thôi.

Không lẽ đời sống thực của ta chỉ là một vở kịch ảo thiếu nhân cách đến thế này ?

Hè hè…

2010-05-11