Lịch sử và văn chương, nghệ thuật

Nhân xem video Les Trois Royaumes, Tam Quốc Chí, của John Woo

 

Lịch sử, dưới dạng thiết thực, xương máu, đ̣i hỏi tri thức, lư trí, đạo đức.

Lịch sử, dưới dạng văn chương, nghệ thuật, đ̣i hỏi t́nh người.

Lịch sử, dưới dạng chính trị, đ̣i hỏi cả hai. Những kẻ đă sáng tác ra những nền văn ḿnh là những kẻ có khả năng cùng lúc làm được cả hai điều ấy.

John Woo đă vay mượn đủ thứ trong văn hoá và kỹ thuật điện ảnh của Tây Âu và Trung Quốc để thực hiện tác phẩm này. Thành công. Rất thích. Nhưng không vượt được cả hai nền văn hoá, sáng tạo nghệ thuật cho cả hai, chỉ ráp nối thôi, không để lại ấn tượng cơ bản nào khiến ta thèm làm người một cách khác như ta làm người hôm nay. V́ sao ? 

Qua sáng tác của chàng, Tam Quốc Chíthêm nhân tính, điện ảnh kiểu Tây Phương có thêm kích thước người. Chỉ thế thôi.

Phải chăng v́ thế tác phầm này đă vượt qua thế giới Khổng Nho, vươn tới được khán gỉa Tây U, như một món hàng ăn khách, thế thôi ? 

Cũng đáng quư.

2016-01-22