LilaHocNoi

 

Lila học nói

 

Triết gia chưa hề âu yếm quan sát trẻ thơ học nói, chớ vội triết lư, chớ nên hành văn.

Hè hè…

2009-03-02