Quyên lực tuyệt đối vô trách nhiệm

Lôgic của quyền lực tuyệt đối vô trách nhiệm

Đảng Cộng Sản Ziao Chỉ (ĐCSZC) là "tinh hoa của dân tộc", là lănh đạo của Nhà Nước và bàn dân Ziao Chỉ.

Ban Chấp Hành Trung Ương (BCHTW) là một bộ phận của Đảng.

Bộ chính trị là một bộ phận của BCHTW.

Bộ chính trị vô đạo, ngu zốt, làm bậy, ḷng dân than oán. Rồi sao nữa ?

Thế này :

"Bộ Chính trị đă thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một h́nh thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị."

[…] "Ban Chấp hành Trung ương đă thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị; … "

E tutti quanti !

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fvietnamese%2Fmultimedia%2F2012%2F10%2F121016_clip_nguyenphutrong.shtml&ei=NQ6MUPTGIoGr0AXRhoCgCw&usg=AFQjCNEFmU1pP7oGo2aUEvRw37azWTSTQg&cad=rja

 

Tóm lại : Đảng nhận lỗi với Đảng. Đảng khép kín cửa mắng mỏ Đảng. Và… xí xóa hết cho nhau. Huề cả làng !

Bi hài kịch Ziao Chỉ thật ngoạn mục. Và hoàn toàn lôgíc. Đảng chẳng thể nào kết án chính ḿnh được, chỉ có thể tự tha thứ. Để tiếp tục làm bậy, tiếp tục tự tha thứ.

Phải đại tài mới có thể làm ra cơ chế quyền lực tuyệt đối vô trách nhiệm này. Hoặc có trí mọn của các tổ chức mafia.

Nguyên lư làm nền tảng cho lôgic h́nh thức kiểu này nằm ở câu đầu bài.

Hạ hồi phân giải.

Hè hè…

2012-10-16