"Lư luận" biện chứng / h́nh thức

"Lư luận biện chứng h́nh thức[1], tốt đẹp đến mấy, có nguy cơ này : không khiến người đời vô t́nh bạc nghĩa, cũng có thể khiến nó mất trí.

"Lư luận h́nh thức"[2], tự nó có nguy cơ này : loại bỏ mọi người tư duy khác ta trong mọi lĩnh vực của ư thức khi họ không xuất phát tư duy với những nguyên lư của riêng ta. Thế th́ chỉ có thể tự măn trong những tháp ngà có khi đáng quư, không ǵ thay thế được, nhưng nhỏ nhoi và bất lực. Riêng trong lĩnh vực nhân văn, nghĩa rộng (có từ kinh tế hay xă hội học đến phân tâm học, văn học, e tutti quanti), có khi đáng buồn (cười) hơn đáng quư.

Lư luận như thế nào đây để sống kiếp này, không vô t́nh và chẳng bao giờ mất trí ?

Hè hè.

2014-04-04

 [1] Dialectique formelle, Hegel, Sartre. Coi Tư-duy tự-do :

http://amvc.fr/PHD/TDTD/TuDuyTuDoTable.htm

[2] Logique formelle.