Lư trí và nghệ thuật

Xưa nay tôi vẫn nghĩ : văn chương chân chính cần có nội dung, nhưng chỉ có nội dung thôi, chẳng bao giờ biến ngôn ngữ thành văn được ; ngược lại, mài câu dũa chữ, văn hay chữ tốt, uyên bác, bóng bẩy, mới lạ, bất ngờ, huyền ảo, e tutti quanti, mà rỗng tuếch th́ chỉ có thể hấp dẫn qua vài mùa thời trang thôi.

Hành-văn thể hiện con người tự-do, là sáng tạo nhân giới. Chỉ khi, xuyên qua h́nh thức, t́nh quyện lư mới có nghệ thuật.

2014-06-27