LyTuongLyTriVaQuyenLuc

L tưởng, l tr v quyền lực

Người nắm quyền lực v m quyền lực bất kể v l do tốt xấu no, khng thể suy tnh v hnh động ngược lại với đam m quyền lực.

Khi chưa c quyền lực, người ta chỉ c hoi bo, l tưởng, niềm tin. Khi hoi bo, l tưởng, niềm tin ấy đp ứng hoi bo của quần chng, n cho php xy dựng lực lượng để vươn tới quyền lực từ hai bn tay trắng, nếu c được cht l tr hợp thời đại.

Nắm quyền lực rồi, lo u số một của người ta l giữ quyền lực. C thể khng v quyền lực, cũng chẳng v lợi ch c nhn, e tutti quanti, m v quyền lực l điều kiện tin quyết để thực hiện hoi bo, l tưởng, niềm tin. Do đ, khi tnh ton v hnh động, người ta trước tin phải đảm bảo điều tin quyết, phải ni v lm bất cứ g để nắm chặt quyền lực. Khi cần, c thể tự an ủi : mất quyền lực l mất khả năng thực hiện bất cứ g, vậy phải lm bất cứ g để giữ vững quyền lực ci đ.

Vừa qu đng. Vừa ho v cng.

2011-12-17