LyVoiLeCuaBanNang

 

Lư lẽ của bản năng

Nhân tham khảo tài liệu về vụ bán bauxite ở Tây Nguyên cho Trung Quốc

 

Những người nắm quyền lực ở nước ta hôm nay không thèm biết tới lư với lẽ, nói chi tới luật pháp, dân quyền, nhân quyền ! Họ chỉ biết thỏa măn nhu cầu của ḿnh qua tương quan lực lượng trong thời cuộc thôi.

Đó là lối suy luận tự-nhiên, thường t́nh, theo bản năng. Thứ bản năng tồi. V́ ḷng vị tha cũng có trong bản năng của con người, khiến nó biết đau ḷng trước sự đau khổ của đồng loại ! Trong lối suy luận kia, kiến thức khoa học và giá trị văn hoá chỉ là phương tiện, không là cứu cánh v́ cứu cánh của họ thuần bản năng của con thú.

Điều mới lúc này là : họ phải lén lút !

Nhà văn Ziao Chỉ, trước khi hô hào giải phóng bản năng của con người, nên suy ngẫm một tí. Có khi rất hăo : được "tự do" ngủ nghê một tí bằng chữ nghĩa thôi ! Lại dưới dạng nhại văn chương và điện ảnh lỗi thời của Tây Âu, Nhật và Nam Hàn ! Chán chết…

Trong thực tế, ngay tại Việt Nam, người đời nay mấy ai cần đến văn chương để… thoải mái ?

Có khi cái giá phải trả là : mất khả năng tư-duy và hành-động trong đời thực, với người thực, cho một tương lai nhân bản có thể trở thành hiện thực.

2009-03-19