Marx đă lỗi thời

Hiện nay, trong thị trường tự do cạnh tranh của PhuLăngXa, có chuyện thú vị : sự cạnh tranh giữa các anh hùng hảo hớn 4G (Free, Bouygues, Orange et SFR) khiến Nhà nước Pháp… lo âu !

Marx dám phủ-định chủ nghĩa tư bản th́ Marx là sản phẩm trung thực nhất của nó. Ngày nào phương thức sản xuất tư bản c̣n, tư tưởng của Marx c̣n giá trị.

Ngày nay, trong nhiều lĩnh vực tư duy, thiếu tư tưởng của Marx, không thể hiểu được nhiều điều đang diễn ra trên thế giới, trong từng nước, từng người.

Riêng trong lĩnh vực kinh tế, tư tưởng cũ rích trên vẫn cho phép ta hiểu nhiều sự kiện xảy ra hàng ngày trong nền kinh tế thị trường toàn cầu hoá này. Marx là người đầu tiên, qua phân tích, khẳng định rằng toàn cầu hoá thị trường tư bản là nhiệm vụ lịch sử của chủ nghĩa tư bản mà !

2013-12-17