Mat

 

Mất

 

T́nh yêu người khác cho ta, nó cho không, tự nhiên mất sao được ? Ta chỉ mất nó khi ta buộc người khác yêu ta như chính ta muốn, không như nó muốn. Lúc ấy, chẳng có ǵ cứu văn được.

Ta chỉ có thể yêu người khác v́ người khác khác ta. Chính v́ thế, ta không yêu nổi chính ḿnh : ḿnh giống ḿnh quá mà, chán ngắt !

Điều đơn giản ấy, khi ta hiểu ra th́ đă quá muộn màng.

Hè hè.

2009-02-09