MatThoiGio

 

Mất thời giờ

 

Đời ta ngắn ngủn, chỉ nn mất thời giờ cho chuyện đng bỏ thời giờ. Tuy d khng bỏ cũng mất.

Khả năng chịu đựng của ta giới hạn, chỉ nn đau v chuyện đng đau. Cn hơn trọn đời tẻ nhạt.

V người, v bạn, v em, ta mất thời giờ v đau. Thế thi. Đng đời. H h.

2009-02-05