Mắt trẻ con

Một tuổi rưỡi. Chưa biết ni, chưa biết l luận, bỏ đ sẽ chết đi, chết kht, chết lạnh.

Nhưng đ biết tnh cảm, suy luận, m nheo, la khc, cười ngất. Ngy ng người.

Đi mắt tin cậy, hn hoan của trẻ con, vươn hai tay đi được ẵm, rc đầu vo ta

Khng kiến thức, triết l no bức ta phải lm người, thm lm người đến thế.

2014-01-02