Mu thịt

Ta thừa biết, ta l mu thịt. Ta sống.

Đ sống phải chết.

Tốt nhất l chết nhẹ nhng, khng n hận, khng hối tiếc. Thoảng cht gi ngn, ngờ cht t-hương. Cứ như hnh-văn ấy, h h.

Chắc chắn, khi mu thịt ta tan rữa, sẽ chẳng cn g l ta ta. Sẽ chẳng cn g ở bất cứ đu, thậm ch ct bụi !

Ta lỡ biết, mu thịt ta sống mnh liệt, can trường đến mấy, c thể c cht "ch" tồn sinh dưới hnh thi no đ của tự nhin, nhờ cht kiến thức khoa học v kỹ thuật no đ của đời nay, nhưng chẳng thể đượm được cht tnh, sng được cht , say được cht người.

V thế ta đnh qu mến thn xc ta v ta u yếm thn thể người khc, từng tấc da ngoi, d son phấn, từng thớ thịt trong, từng rung cảm mung lung v ngữ. Khng v ta sợ chết. V ta ham sống ra hồn người. V ta thm sống một tiếng người chn thực. Ai sẽ cho ta tiếng người đ ? Sẽ c chăng, một ngy ?

H h.

2013-03-13