May

 

May

 

Kể ra ta may thực.

Trong lĩnh vực ton v vật l, ta c vi thằng bạn l ton gia v nh vật l l thuyết đch thực.

Trong lĩnh vực kinh tế l thuyết, ta cũng c một hai thằng bạn c mu mặt ở đời nay.

V l bạn, c thể ci nhau thẳng thừng.

V l bạn, chng n chấp nhận ci nhau với kẻ ngoại đạo.

Nghĩa l : chng n chấp nhận v ao ước rằng kiến thức của chng n sẽ trở thnh kiến thức của người đời.

Điều ấy khng tuỳ thuộc chng n.

Đẹp ở đ. Lm bạn l thế.

Ta từng ao ước điều hao hao như thế. Nhưng vừa ao ước, ta biết liền l ho. Như yu ấy m Ta c biết l nh khoa học đu m dm l nh yu ! H h

Đnh vậy.

2009-07-18