MayMan

 

May mắn

 

Ở đời, được gặp người hơn ḿnh là điều may mắn. Điều ấy nghĩa là : kiếp người không nhất thiết sáng láng hay tăm tối như ḿnh tưởng.

Ta đă từng được may mắn ấy, không chỉ qua sách vở.

2009-06-17