May mắn lớn nhất

May mắn lớn nhật ở đời ta là : ta chưa hề có nhu cầu chinh phục, chiếm hữu ai.

Nhờ thế, chưa ai khiến ta thất vọng. Nhiều nhất chỉ buồn buồn hay chán thôi.

Nhờ thế, chẳng ai nỡ "kính", "phục" ta (ngôn ngữ tôn giáo c̣n gọi là "thờ" !), chẳng ai đành khinh ta ?

Quan hệ duy nhất ta muốn có với người đời là quan hệ b́nh đẳng, nếu thêm chút t́nh th́ càng hay. Trong quan hệ ấy, điều ta muốn nói, ta nói. Điều ta không muốn nói, ta không nói. V́ ta không ưa tạo ra những đau đớn không cần thiết ở người khác, nhân giới hôm nay đă quá đau rồi ! Thế thôi.

2013-08-20