Mẹ

Mẹ - 2

Ta chẳng thể yêu ai hơn yêu mẹ. Không có mẹ, ta chẳng thể nên người. Tiếng Ziao Chỉ ở ta đúng là tiếng mẹ đẻ, không bao giờ quên được.

Ta chẳng thể thù ai hơn thù mẹ. Mỗi bước làm người là một bước xé ḿnh biệt ly.

Duy điều này, ta không thể để mất : tấm ḷng thương người mẹ gửi lại ở ta.

2012-11-22