MeDaiFields2010

 

Ngô Bảo Châu, Mề đai Fields 2010

Nhà toán học Ngô Bảo Châu đă được trao Mề đai Fields, người đời c̣n gọi là giải Nobel toán học.

LÂU LẮM MỚI NHẬN ĐƯỢC MỘT TIN VUI ĐẾN THẾ NÀY !

Xin cảm ơn giáo sư Ngô Bảo Châu.

Xin mừng làng toán học Việt Nam và những người đă khai sinh, nuôi dưỡng nó suốt những năm tháng khốn khổ của thế kỷ 20-21.

Xin mừng văn hoá Việt Nam ! Đời nay, tư duy lôgíc của toán là một nền tảng không thể thiếu được của văn hoá, ai cũng nên học, học được tới đâu th́ tuỳ. Nó đă có thể hiện sinh được bằng tiếng Việt, Ngô Bảo Châu bắt đầu học toán bằng tiếng Việt mà. Ôi, Hoàng Xuân Hăn !

Xin mừng thanh niên Việt Nam yêu chuộng toán và khoa học có thêm một tấm gương gần gũi để noi theo.

Xin mừng làng toán học Pháp lại nở thêm một tài năng kiệt xuất.

Và xin mừng làng toán học thế giới lại tiến thêm một bước nữa, v́ nhân loại.

Trong giây phút này, xin tạm quên những đớn đau day dứt về đất nước, cùng mọi người, tận hưởng niềm vui.

V́, sáng mai, mặt trời cũng sẽ mọc lại.

2010-08-19 / 2010-08-20