MetVaPhanChan

 

Mệt và phấn chấn

 

Tôi chỉ mệt mỏi khi tôi cảm nhận hay ư thức rằng tôi bất lực trước cuộc đời này, không đáp ứng được những yêu cầu chính đáng của người thương mến tôi.

Tôi phấn chấn khi người ấy say sưa làm việc, yêu đời, yêu người, tin tưởng ở chính ḿnh.

Điều ấy tăng cho tôi sức sống, sức làm người, mở cho tôi một khả năng… yêu. Hè hè…

2008-05-28