MienCuong

Miễn cưỡng

Khi lm văn chương, tư tưởng, nghệ thuật, đừng bao giờ miễn cưỡng.

Phải chn tnh với người đời, với chnh mnh.

Chẳng dễ t no.

H h

2011-06-24