MinhTa

 

Ḿnh-Ta

 

Quan-hệ ḿnh-ta là quan hệ cá-biệt, đặc thù, không thể nhét trong cũi khái niệm, chẳng nên ép nó vào phong cách xưng hô nào hết.

 

2008-06-02