MiniThoTranDan

Mini Thơ của Trần Dân qua ráp-nối của Nam Dao

 

Tôi vừa đọc xong thơ mini của Trần Dần do Nam Dao ráp-nối. Tôi xúc động. Tôi sảng khoái. Tôi thương. Tôi mừng. Nam Dao vừa làm được một chuyện đáng làm.

Trần Dần này không chỉ là lư thuyết gia thơ thời Nhân Văn – Giai phẩm nữa.

 

Chủ quan tôi thấy không có ǵ bí hiểm cả. Câu :

"hiện thực là một hư cấu từ đầu chí cuối, từ dưới lên đầu"

chỉ "đọc" như thế này :

hiện thực ở con người là một hư cấu từ đầu chí cuối, từ dưới lên đầu, từ muôn đời xưa vọng tới đời nay và tận mai sau xuyên qua ngôn-ngữ

th́ là một luận điểm cơ bản trong... Tư Duy Tự Do của tôi ! Thơ mà, văn hoá mà, người mà ! Chính tôi cũng tin ở cái "tam thiên thế giới" này mà.

Đây là thơ có cả "lồn" và "dái" của con người không chỉ thú vật thôi, khác hẳn những dái lồn tôi đọc trong một số thơ văn VN "hiện đại" và "hậu hiện đại" :

rượu cay xé mồm (nhịn xé lồn) mới thích

*

sáng tạo là một hành vi tổng lực và bất ngờ.

Cả cái dái cũng tham gia sáng tạo.

Ôi, chữ nghĩa không dông dài (như tôi, hè hè) nên sáng giá quá !

Thôi, mời người đời thưởng thức tuỳ tâm, tuỳ ư, tuỳ t́nh. Tuỳ nhân cách của chính ḿnh.

2008-03-14