Mơ mộng

Nếu cuộc đời là một giấc mộng, đương nhiên chết chỉ là giấc mơ của một giấc mộng. Chẳng có ǵ đáng bàn. Kể cả đối với người thích bàn linh tinh !

Nhưng nếu ngược lại, mọi chuyện lớn nhỏ trong một đời người đều đáng nghiền ngẫm.

2015-10-04