MoVaTinh

 

Mơ v tỉnh

 

Ta nn tỉnh to thấy những giới hạn của ta khi ta hnh động, đừng mơ ho v khiến tha nhn mơ ho.

Nhưng ta nn biết vượt mọi giới hạn ở đời để cng với tha nhn, nếu được mơ lm người. Khi ta hạ bt.

2010-05-08