Mn nợ đời

Mn nợ đời

Văn chương l mn nợ đời. D ta t khả năng, d n "nhạy cảm, lắm vấn đề", ta khng thể khng trả.

H h...

2011-11-28