MotBoMatCuaKinhTeChinhTriHoc

Một bộ mặt của môn kinh tế chính trị học

 

http://www.lemonde.fr/crise-financiere/article/2011/12/05/standard-and-poors-menace-de-degrader-les-triple-a-europeens_1613697_1581613.html#ens_id=1268560

 

Hết xảy. Chưa bao giờ kinh tế tư bản, dưới h́nh thái tư bản tài chính, sau danh nghĩa "các thị trường", qua phát ngôn viên không chính thức Standard & Poors, thống trị chính trị, nhân dân, tại các nước tư bản Châu Âu đến thế này.

Giả dụ các nước ấy "nổi điên", nhại Lenine :

1/ Quỵt nợ. Ừ, quỵt !

2/ Quốc hữu hoá, không bồi thường, toàn bộ ngân hàng và các cơ quan tài chính

th́ thế nào ?

1/ Hết nợ nần.

2/ Anh tư bản tài chính, hiện nay, không có khả năng mang quân đội qua Châu Âu để đ̣i nợ.

3/ Một số ít anh tư bản lớn phá sản nặng nề, một số đông anh nhỏ (bàn dân lao động làm thuê có ít cổ phiếu hay gửi tiền vào quỹ hưu, bảo hiểm này nọ, e tutti quanti) phá sản đau đớn (một số người ở Mỹ cũng đă quen rồi). Đùa đại khái vậy thôi. Các anh nhỏ này phải được tôn trọng, không v́ anh nhỏ, v́ đó là tiền do lao động của anh tạo ra. Trong lĩnh vực nào, hạ hồi phân giải. Nhưng có thể giữ nguyên tắc sau : phần nào là tiền tiết kiệm, đảm bảo không mất và không mất giá ; phần nào anh đă biết thành tư bản tài chính th́ toi. Thí dụ. Tôi gửi ngân hàng 100€. 70€ vào quỹ tiết kiệm : đảm bảo c̣n nguyên. 30€, tôi biến thành cổ phiếu mong thu hoạch cổ tức khá hơn "tiền lời" c̣m quỹ tiết kiệm cho (thường chỉ bằng hay kém tỷ lệ phá giá của đồng tiền) : bay hết, không bồi thường. Đáng đời, như các anh tư bản tài chính bự.

4/ Khả năng sản xuất của các nước Âu Châu tự nó không suy suyển.

5/ Ai muốn bảo vệ những thị trường, tẩy chay Châu Âu, không thèm quan hệ kinh tế với nó nữa, gây khó khăn cho nó để diệt nó (không mua ǵ của nó nữa, không bán bất cứ ǵ cho nó nữa, tống cổ nó ra ngoài thị trường), cứ thoải mái. Nó sẽ khốn đốn, nhưng chưa chắc ai chết trước ai!!!

6/ Ngân hàng thiếu tiền mặt để thực hiện chức năng cố hữu của nó ? Th́ ta bắt chước anh Mẽo mới đây thôi : in và cho vay với tỷ lệ cho phép nhân viên ngân hàng quốc gia hay Châu Âu sống một cách b́nh thường với đồng lương ! Đồng thời, dĩ nhiên, buộc các ngân hàng cho công ty sản xuất vay với tỷ lời cho phép nhân viên ngân hàng sống b́nh thường với đồng lương và hơn thế để tập trung vốn đầu tư vào những hoạt động sản xuất và dịch vụ cộng đồng.

Chẳng có ǵ cấm điều ấy ngoài giới chính khách Châu Âu hiện nay.

Một bộ mặt của kinh tế chính trị học.

2011-12-05