Một bng hoa đẹp v dm

 

Em khen bng hoa ny đẹp v dm. Một lời khen độc đo khiến ta ngắm lại. Quả vậy.

Hoa hồng đẹp nhưng khng dm. C lẽ v ta nhn thấy nhiều đm quen mắt, mất khả năng pht hiện vẻ đẹp c biệt của một bng hoa.

Mỗi cy anh tc chỉ ươm một hay vi nhnh hoa, nở thường khng cng lc. Hoa nở rộ vẫn tạo cảm gic e thẹn, nửa mở nửa khp. Đng l đẹp v dm. H h.

2015-06-05