Một cu văn hay trong một tiểu thuyết dở

Đọc chưởng Tu

Thin nhai Minh nguyệt đao - Hồi 18 - Cổ Long

 

http://truyenkiemhiepaz.com/thien-nhai-minh-nguyet-dao-hoi-18.html

 

"Ả tịnh khng cầu xin qu mức người ta chiếu cố ả, chỉ cần cho ả chiếu cố người ta, ả đ mn nguyện rồi".

Quả đng viết.

Đọc, ta mủi lng. Ta đ từng như thế, khng cần được yu, chỉ cần người khc cho php mnh yu n. Thế thi, cũng đủ lm người.

Dường như ta chưa hề viết thnh lời r rng như vậy. t nhiều, ta cũng "biết" mắc cở như thằng đn ng Ziao Chỉ ? 

Thm được người khc chiếu cố, quan tm tới mnh l nhu cầu thường tnh, phổ biến trong kiếp người, ai m chẳng thm ? V rất dễ được toại nguyện. Ring ta, khi đ "trưởng thnh", khng coi thường nhưng khng thm điều ấy.

Phải c đơn cng cực mới biết thm người khc cho php mnh chiếu cố họ.

Tưởng dễ, nhưng loại người như thế kh gặp : bản thn họ cũng c đơn cng cực, khng dễ dng cho ai php chiếu cố mnh. H h

2016-05-05