MotDanTocBietTuTrong

 

Một dân tộc biết tự trọng

 

Cả tuần qua và trong những ngày tháng tới, người Nhật đă và sẽ phải sống những tổn thất đớn đau khổng lồ và những đe doạ kinh hoàng khó tưởng tượng được.

Thế mà chưa hề có h́nh ảnh hỗn loạn, chen lấn nhau, đánh nhau, mạnh ai nấy đoạt lối thoát cho riêng ḿnh bằng mọi cách ; không có phá phách, cướp bóc, hôi của…

Ngược lại !

Đúng là một dân tộc biết tự trọng ngay trong hoàn cảnh nguy hiểm, thảm hại, tuyệt vọng nhất.

Ôi, thương người mà thấy tủi thân. Chẳng biết chúng ta c̣n có ǵ đáng cho người đời thương không ?

2011-03-16