MotGiacMoHao

 

Một giấc mơ ho ?

 

Ta khng mơ thấy được những g Rimbaud thấy trong đy nước, triết gia thấy trong đy ngn từ, "khi niệm".

Ta phm phu tục tử qu m.

Đi lc ta chỉ mơ được thấy em thi. Cng t kiểu cch, son phấn, nữ trang, quần o dim da cng tốt. Ho qu, h h

Ta khng mơ l g cả. Ta chưa hề muốn p đặt bất cứ g l ta ln bất cứ ai, kể cả người ta yu, người yu ta. Kể cả con ta.

Ta chỉ thm người đời cho php ta được lm mnh thi.

Khng được ! Lm mnh khc g lm người ? Ở đời, c ai lm người như ai đu ?

Đnh vậy. H h

2010-12-23