MotGiacMoHao

 

Một giấc mơ ho

 

Đy l một giấc mơ ho của nhiều nh văn (nam) Ty U trong thế kỷ 19 v 20 : được một người đn b yu  như mẹ, như chị, như em

V yu người đn b ấy, cũng kiểu ấy

Mon enfant, ma sur

Songe la douceur

D'aller l-bas vivre ensemble

Aimer loisir

Aimer et mourir

Au pays qui te ressemble[1]

(Beaudelaire)

Đy cũng l giấc mơ ho của nhiều nng tin trong thế giới hm nay : cho tất cả, dồn tất cả, chỉ vo một người đn ng.

N nhận sao được ?

Lm con thi, đ điếng đn, suốt một kiếp người.

Lm em, tuy nhiều lc cực k u yếm, nhưng khng phải lc no cũng yn ả.

Cn lm anh, lại Ziao Chỉ nữa, xin miễn bn : kinh hong !

Chỉ yu em hng ngy trong quan hệ bnh đẳng giữa người với người thi, chưa chắc ta kham nổi Lm sao ta dm lm anh của ai ?

Nhưng ta "hiểu", yu cầu đ chnh đng. Đời nay, quan hệ bnh đẳng chỉ l điều kiện tối thiểu cho php ta yu nhau ngang tầm thời đại, n cần thiết nhưng khng đầy đủ.

Cn phải biết yu ngang tầm người nữa chứ ! V con người c lịch sử, l văn ho, nhất l Ziao Chỉ.

Anh vẫn cần em ! Khi em dm thật, anh vẫn dm yu.

H h

2008-07-01[1] Hỡi con, hỡi em (chị) yu

Hy mơ nhớ nỗi dịu dng u yếm

Đi tận đằng kia cng nhau sống

Thoải mi hết mnh yu

Yu v chết

Ở xứ sở giống em