Một hành tinh cho con của người cư ngụ

Một hành tinh cho con của người cư ngụ

 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/09/13/des-chercheurs-decouvrent-une-exoplanete-potentiellement-habitable_1571851_3244.html

 

Ra thế, trong vũ trụ vẫn có thể có những hành tinh con người có thể "cư ngụ" được.

Chỉ phiền một nỗi : ngay ở đây, ngay bây giờ, trong hoàn cảnh chưa có ǵ bi thảm, nơi khó "cư ngụ" nhất của ta chính là nhân giới, những tổ quốc tinh thần và t́nh cảm, quê hương, gia đ́nh, người thân, người yêu, e tutti quanti, những bạn đời của ta. Là chính ta. Dù, từ lâu, ta đă rời quê hương, tổ quốc, ta đă xa gia đ́nh, ta đă đành mọi thứ, đi đâu đi nữa, ta chẳng bao giờ rời chính ta được. Thế th́ đi tới một hành tinh khác để làm ǵ ? Với tính cách con của người, chẳng thể thoái thác được, ta sẽ "cư ngụ" ở đâu cho đành ? Hè hè…

2011-09-13