MotKhuonMatCuaTuDo

 

Một khuôn mặt của tự do

 

Một khuôn mặt phổ biến của tự do là : con người có thể trở mặt với nhau bất cứ lúc nào.

Đột ngột, tồi tệ, tàn nhẫn. V́ những lư do nhỏ nhen không thể tưởng tượng được trong t́nh yêu, t́nh bạn, t́nh người.

Đời nó vậy, người nó vậy, biết làm sao bây giờ ?

Làm người tự do và tŕu mến, khó thật.

Làm thơ dễ hơn nhiều.

Đành vậy.

Hè hè…

2008-06-27