Một kiếp người

Suốt đời, mơ ước biết bao điều, thiết tha biết bao người, lm biết bao chuyện, biết bao lần ? u yếm mấy ai được mấy ngy ?

Để khi trực diện ci chết chỉ cn biết lang thang chữ nghĩa thi ?

Đểu thật. Đnh vậy ? H h.

2013-12-01